PETER SLUIJTER                   

                                       BRONZEN BEELDEN
In Uw licht leer ik hoe te minnen,

In Uw schoonheid hoe te dichten

U danst binnen in mijn hart,

waar niemand U kan zien.

Maar soms vang ik een glimp op

Uit die glimp ontstaat mijn kunst.

                       RUMI

  

 

Peter Sluijter heeft een technische opleiding gehad. In de loop der jaren volgde hij bij div. kunstenaars een opleiding in schilderen en beeldhouwen,

waarna hij z'n eigen weg kon gaan. Hij gaf beeldhouw- en schilderles aan de Academie Marcilio Ficino van de school voor praktische filosofie in Amsterdam en in zijn voormalige woonplaats Petten.